Verkstaden

Vi har en verkstad vid Förmansvägen 22. Den kan hyras av alla boende på gården för enklare reparationer, cykelfix eller annan hobbyverksamhet. Verkstaden är också öppen ibland under utannonserade fixardagar.

BokNINGSFÖRFRÅGAN

För att boka verkstaden kan man skicka en förfrågan till lokalen@formannen.se.