Startsida

Välkommen till HGF Förmannens hemsida! Här hittar du info om vart du ska vända dig om du har allmänna frågor om vårt kvarter, eller vill hyra lokalen för fest.

KVARTERET ARBETSLEDAREN PÅ FACEBOOK

För löpande information om vad som händer i kvarteret, gå med i facebook-gruppen Kvarteret Arbetsledaren.

Om HGF Förmannen

Lokala hyresgästföreningen verkar för att öka trivseln i vårt kvarter. Dels anordnar vi gemensamma evenemang, som fester, klädinsamlingar och föreläsningar, men vi fyller också en funktion att samla in synpunkter från de boende till förvaltaren.

FÖRVALTARMÖTE

Vår hyresvärd, Stockholmshem är intresserade av hur vi boende vill ha det, och vad som kan förbättras. Två gånger per år träffar representanter från HGF Förmannens styrelse förvaltaren, och tar upp frågor som tagits upp på bostadsmötet innan. Förvaltarmötena brukar vara inplanerade ett par veckor efter bostadsmötena.

bostadsmöte

Två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, bjuder vi in till bostadsmöte. Här diskuteras aktuella frågor och planeras aktiviteter. Detta är också tillfällena då vi samlar in synpunkter och förslag från de boende som tas upp med förvaltaren vid nästa förvaltarmöte. Alla boenden i kvarteret är välkomna på bostadssmötet, oavsett om de är medlemmar i hyregästföreningen eller ej.

ÅRSMÖTE

Varje år går en kallelse ut till medlemmarna av den lokala hyresgästföreningen. På dessa möten gås bokslut och årsredovsining igenom. Lokala hyresgästföreningens styrelse väljs på årsmötet. Man måste vara medlem för att delta.

Styrelsen 2022
Ordförande

Karl-Linus Börjesson

Ledamöter:

Ellen Forsberg
Peter Jacobsson
Andreas Lündin
Alexander Saviharju

Lokalen

Lokala hyresgästföreningen har en träfflokal till sitt förfogande på Förmansvägen 22. Denna lokal kan användas för gemensamma evenemang som kurser eller fester, eller hyras för privata tillställningar av alla boende på gården.

BokNINGSFÖRFRÅGAN

För att boka lokalen kan man skicka en förfrågan till lokalen@formannen.se. Förutsatt att någon i lokala hyresgästföreningens styrelse är tillgänglig vid det önskade datumet, får du ett mail som bekräftar detta, och vi bestämmer tid för när vi överlämnar nycklar och skriver kontrakt.

Uthyrningsregler

För att få hyra lokalen måste lokalens uthyrningsregler läsas igenom och godkännas. Det kostar 100 kr att hyra + en depositionsavgift på 400 kr, som man får tillbaka när städningen är kontrollerad, förutsatt att man följt reglerna.

PLanRITNING OCH BILDER

Om du undrar hur lokalen ser ut finns lite bilder och en
planritning att kika på.

Odlingsgruppen

Odlingsgruppen är egentligen fristående från hyresgästföreningen, men av praktiska skäl har vi samlat all info om vårt fina kvarter på samma ställe.

Vill du börja odla?

Skicka ett mail till odlingsgruppen@formannen.se så får du hjälp.

Kontakt

Har du frågor och funderingar som gäller gården eller kvarteret i allmänhet? Skicka ett mail till styrelsen@formannen.se.

LOKALFRÅGOR ELLER BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Ska du ha fest eller kalas? Eller bara undrar hur det går till att hyra lokalen? Maila lokalen@formannen.se. Lokalen hittar du på Förmansvägen 22.

AKTIVITETER I LOKALEN

För förslag på föreläsningar eller andra gemensamma evenemang, maila evenemang@formannen.se.

ODLINGSGRUPPEN

Är du intresserad av att börja odla, maila odlingsgruppen@formannen.se.