Uthyrningsregler

Regler för uthyrning av LH Förmannens lokal
 1. Lokalen får endast hyras av personer som är över 18 år och är hyresgäster hos Stockholmshem samt bor i kvarteret Arbetsledaren. Hyrestagaren ska kunna uppvisa giltig legitimation samt hyreskontrakt som visar att hen är boende i kvarteret.
 2. I lokalen råder rökförbud.
 3. Pälsdjur får inte vistas i lokalen.
 4. Övernattning får inte ske i lokalen.
 5. Lokalen får inte brukas för kommersiella ändamål.
 6. Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen, och för att kringboende inte störs av aktiviteten i lokalen. Om störningsjouren rycker ut och konstaterar störning kommer hyrestagaren att debiteras kostnaden för utryckningen. Depositionen återbetalas inte förrän skulden reglerats.
 7. Vi accepterar betalning kontant eller via Swish (1230698399).
 8. Förfrågan om uthyrning skall vara inskickad minst två veckor i förväg.
 9. Lokalen hyrs ut under hela året, men under storhelger och perioden midsommar – 15 augusti är möjligheterna begränsade då det inte kan garanteras att nyckelhämtning/lämning och städbesiktning kan lösas.
 10. Följande uthyrningstider gäller för lokalen:
  söndag-torsdag till klockan 22:00
  fredag och lördag till klockan 24:00
 11. Hyrestagaren ansvarar för eventuell skadegörelse som kan uppstå i lokalen eller på inventarier i samband med uthyrningen. Uppkommen skada ska ersättas till sitt fulla dagsvärde.
 12. Hyrestagaren förbinder sig att ha gällande Hemförsäkring med Ansvarstillägg som ersätter kostnad om skada inträffar.
 13. Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckeln förloras under hyrestiden.
 14. Nyckeln till lokalen skall återlämnas senast 12:00 dagen efter uthyrningen, eller vid annan tidpunkt enligt överenskommelse i kontraktet.
 15. Återlämning sker genom att nyckeln lämnas på anvisad plats i lokalen.
 16. Hyrestagaren skall ha tagit del av gällande brandföreskrifter.
 17. Lokalen skall vara återställd och städad innan nycklarna återlämnas. I städning ingår följande:
  Avtorkning av bord och stolar, sopning/dammsugning och våttorkning av golv, städning av kök och toalett, tömning av papperskorgar, omhändertagande och borttransport av eventuella sopor, samt åtgärdande av eventuell nedskräpning utanför lokalen.
 18. Om städningen inte sker enligt ovanstående föreskrifter har uthyraren rätt att behålla erlagd deposition. Detsamma gäller om hyrestagaren inte följer övriga regler.
 19. Depositionen återbetalas inom en vecka efter att nyckeln återlämnats när kontroll av lokalen skett.