Om HGF Förmannen

Lokala hyresgästföreningen verkar för att öka trivseln i vårt kvarter. Dels anordnar vi gemensamma evenemang, som fester, klädinsamlingar och föreläsningar, men vi fyller också en funktion att samla in synpunkter från de boende till förvaltaren.

FÖRVALTARMÖTE

Vår hyresvärd, Stockholmshem är intresserade av hur vi boende vill ha det, och vad som kan förbättras. Två gånger per år träffar representanter från HGF Förmannens styrelse förvaltaren, och tar upp frågor som tagits upp på bostadsmötet innan. Förvaltarmötena brukar vara inplanerade ett par veckor efter bostadsmötena.

bostadsmöte

Två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, bjuder vi in till bostadsmöte. Här diskuteras aktuella frågor och planeras aktiviteter. Detta är också tillfällena då vi samlar in synpunkter och förslag från de boende som tas upp med förvaltaren vid nästa förvaltarmöte. Alla boenden i kvarteret är välkomna på bostadssmötet, oavsett om de är medlemmar i hyregästföreningen eller ej.

ÅRSMÖTE

Varje år går en kallelse ut till medlemmarna av den lokala hyresgästföreningen. På dessa möten gås bokslut och årsredovsining igenom. Lokala hyresgästföreningens styrelse väljs på årsmötet. Man måste vara medlem för att delta.

Styrelsen 2022
Ordförande

Karl-Linus Börjesson

Ledamöter:

Ellen Forsberg
Peter Jacobsson
Andreas Lündin
Alexander Saviharju